اموزش ساخت تابلو چلنیوم

اموزش ساخت تابلو چلنیوم:

برای ساخت تابلو چلنیوم نیاز به متریال های گوناگون میباشد که این کار از دو طریق دستی و از طریق دستگاه چلنیوم ساز ا مکان پذیر است به گونه ای که